Totaal pakket voor ziekenhuizen

Het specifiek ziekenhuisafval (SZA) valt onder gevaarlijk afval. Als vergunninghouder heeft Icova een aparte afdeling, Icochema, met eigen faciliteiten om deze afvalstroom op te slaan

Icochema zorgt voor een optimale interne logistiek bij ziekenhuizen. Daartoe levert het bedrijf diverse typen UN gekeurde (P620 en P621) ziekenhuisvaten en dozen in verschillende volumes, waaronder ook naaldenbekers.

Het gevaarlijk afval wordt opgeslagen en afgevoerd in rolwagens en/of wisselcassettes, die speciaal zijn afgestemd op de gebruikte vaten. De wisselcassette is een kleine afzonderlijke unit voor de opslag van circa 72 vaten. De cassette is uitgerust met een lekbak. Icochema verwisselt een volle cassette in zijn geheel voor een lege.

Dankzij het compacte formaat van de wisselcassette kunnen ook kleinere instellingen op een verantwoorde manier gebruik maken van buitenopslag. Zonder extra handeling blijft een hygiënisch verantwoorde afvoerfrequentie gewaarborgd.
Bij grotere instellingen worden meerdere cassettes geplaatst. De volle units worden omgewisseld zodra men de laatste begint te vullen. Er is dus altijd opslagruimte en het afvaltransport is optimaal rendabel.

Icochema verzorgt alle administratieve formaliteiten die wettelijk zijn vereist tot in de puntjes. Het bedrijf kan bogen op een jarenlange ervaring van afvalinzameling en –afvoer.

Instellingen kunnen bij Icochema terecht voor mogelijke adviezen over afvallogisitiek – maar ook over afvalpreventie. Medewerkers van Icochema voeren desgewenst een audit uit en brengen vervolgens een uitgebreid rapport uit over de afvalbeheersing.


Stoel Milieu

Wij verzorgen voor bedrijven en particulieren de inzameling en verwerking van afval- en reststoffen, zoals bouw- en sloopafval, bedrijfafval en gevaarlijk afval. We doen dit met als uitgangspunt om te komen tot een optimale scheiding, recycling en hergebruik van de afval- en reststoffen en daarmee besparing van kosten op afval. Dit doen we graag ook voor u.

Contactgegevens

Stoel Milieu B.V.
Vijfhuizerdijk 240
2141 BL Vijfhuizen
Postbus 5
2140 AA Vijfhuizen

T 023-536 46 46
F 023-533 33 38
info@stoelmilieu.nl

© stoelmilieu 2017