Containerservice

... met de nadruk op service!

Er zijn bijna even veel soorten containers als er soorten afval zijn. De keuze van het meest geschikte containertype is afhankelijk van o.a. de volgende factoren: hoeveelheid en samenstelling van het afval, mogelijke overlast voor directe omgeving, (brand)veiligheid, bereikbaarheid van de container of bedrijf en uiteraard het kostenplaatje.

Wij kunnen u de volgende typen containers aanbieden: